VERHALENSLANG

2023

(scroll down to read the story)

PLAYCATION x ALICE VAN INNIS

BLOEMENHOFPLEIN // PLACE DU JARDIN AUX FLEURS

NL VERHALENSLANG
Toevallige voorbijgangers, bewoners, gebruikers, handelaars, .. werden in juli 2023 aangesproken en uitgenodigd deel te nemen aan het verhaal en dus een zin of woord toe te voegen. 
Een laagdrempelige deelname die enkele minuten in beslag neemt.

Het resultaat, een lange schildering waar je een verhaal in ziet, bruikbaar voor iedereen op elk moment en naar keuze, heeft als doel het plein een speels en verbindend karakter te geven.

Deelnemers hebben samengewerkt met anderen zonder effectief samen te komen. Het verhaal en de schildering zijn herinneringen aan het plezier van samenhorigheid binnen een anonieme en individuele stad.

FR SERPENT D'HISTOIRE
Les passants, les habitants, les usagers, les commerçants, etc. sont en juillet 2023 interpellés et invités à participer à l'histoire et donc à ajouter une phrase ou un mot. 

Une participation à bas seuil qui prend quelques minutes.

Le résultat, un long tableau dans lequel on peut voir une histoire, utilisable par tout le monde à tout moment et par choix, vise à donner à la place un caractère ludique et de connexion.

Les participants ont collaboré avec d'autres sans pour autant se réunir. L'histoire et le tableau rappellent le plaisir d'appartenir à une ville anonyme et individuelle.

(scrollez vers le bas pour lire l'histoire)

No items found.

Some items of this collection are Available in the Shop!

Go to the Shop